قوانین و مقررات

مزایای پاسپورت ترکیه

مزایای پاسپورت ترکیه

مزایای پاسپورت ترکیه مزایای پاسپورت ترکیه .. پاسـپورت ترکیه دارای مزایای بسیاری است که آن را در صف اول پاسپـورت های پیشرو در جهان قرار می دهد. علاوه بر این، بسیاری از مردم مایلند پاسپورت ترکیه داشته باشند و از فرصت های سفر و...

الجنسية التركية

تابعیت ترکیه و نحوه اخذ آن

شرایط اخذ تابعیت ترکیه تابعیت ترکیه و نحوه اخذ آن اخذ تابعیت ترکیه: در سال‌های اخیر، دولت ترکیه رویکرد اعطای شهروندی ترکیه به سرمایه‌گذاران خارجی که مایل به اخذ تابعیت ترکیه هستند مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده در قانون...

Compare listings

Compare